Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka WSA na ePUAP: /wsaolsztyn/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

Linki do transmisji rozpraw odmiejscowionych dla publiczności udostępniane są na wniosek,
który można wnieść w formie elektronicznej (nie później niż na 2 dni przed terminem rozprawy) na adres:
informacja@olsztyn.wsa.gov.pl

Instrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektroniczne, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online)

PDFinstrukcja_dla_stron_rozprawy_odmiejscowione.pdf

PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)

Wersja XML