Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum ZO

Zaproszenie do składania ofert „Prenumerata gazet i czasopism dla potrzeb  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 
PDFzaproszenie do składania ofert - prenumerata.pdf
DOCzał 1.doc
DOCXzał 2 formularz-ofertowy.docx
DOCXzał 3 umowa projekt.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na usługę : „ Utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Zapytanie ofertowe na usługę: „Utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 
PDFzaproszenie do składania ofert.pdf
PDFzał 1 zakres usług.pdf
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 umowa projekt.docx
 

Postępowanie przetargowe na usługę „Utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
 
PDFzaproszenie do składania ofert.pdf
PDFzał 1 szczegółowy zakres usługi.pdf
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 umowa projekt.docx
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
PDFodpowiedzi na pytania.pdf
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na usługę: „Utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”
PDFunieważnienie zapytania ofertowego.pdf

Zaproszenie do składania ofert na systematyczne dostarczanie prasy polskiej w formie papierowej do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
PDFWSA w Olsztynie zaproszenie do składania ofert.pdf
ODTzał 1 wykaz prasy.odt
DOCXzał 1a formularz cen jednostkowych.docx
DOCXzał 2 oferta.docx
DOCXzał 3 istotne postanowienia umowy.docx

 

Ogłoszenie zapytania "Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie"


PDFzaproszenie do składania ofert.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFwyjaśnienie.pdf

PDFodpowiedź na pismo.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML