Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Prenumerata prasy polskiej w formie papierowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (Adm.2463-1/2021)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
XLSXZał nr 1 wykaz prasy.xlsx
XLSXZał nr 1a formularz cen jednostkowych.xlsx
DOCXZał nr 2 Oferta.docx
DOCXZał nr 3 Istotne postanowienia umowy.docx
DOCXKlauzula informacyjna RODO 2021.docx

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

Wersja XML