Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz osób.docx

DOCXZał 5 wykaz usług.docx

DOCXzał 6 projekt umowy.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx


PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFodpowiedź na pytanie.pdf
PDFmodyfikacja treści ogłoszenia.pdf
DOCXaktualny zał 3 oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.docx

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML