Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

(Adm. 246-54/2020)

DOCOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną świadczenie usług pocztowych (4).doc

DOCXszczegółowy opis zamówienia -zał. nr 1.docx

DOCistotne postanowienia umowy - zał. nr 7.doc

DOCXformularz cenowy - zał. nr 2docx.docx

DOCformularz ofertowy-zał. nr 3.doc

DOCliczba placówek-zał. nr 6.doc

DOCoswiadczenie wykonawcy-zał nr 5spełnienie.doc
DOCoświadczenie wykonawcy-zał.4wykluczenie.doc

DOCwzór napisu zastępującego znak opłaty pocztowej.doc

DOCwzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki.doc

DOCwzór zestawienia przesyłek nierejestrowanych.doc

DOCwzór zestawienia przesyłek rejestrowanych.doc

PDFPytania i odpowiedzi.pdf
 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML