Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFOgłoszenie. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia.pdf
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


Renowacja elewacji budynku WSA w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx

DOCXzał 2 wykaz należycie wykonanych usług.docx

DOCXzał 3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx

DOCXzał 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

PDFinformacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFSIWZ elewacja.pdf

DOCXsiwz zał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx 

DOCXsiwz zał 2 formularz ofertowy.docx 

DOCXsiwz zał 3 umowa projekt.docx
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

 

Wersja XML