Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie akt

Udostępnianie akt 

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej – Czytelnia akt 

pokój nr 26 (parter budynku)

godziny udostępniania akt : 8:00 – 15:00

tel: (89) 522- 80 – 16 lub (89) 522-80-92

 

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom i pełnomocnikom w ciągu 3 dni poprzedzających rozprawę należy uzgadniać z Sekretariatami Wydziałów orzeczniczych. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie terminu wglądu do akt sprawy telefonicznie lub mailowo.

Zgłoszenia zapotrzebowania na akta spraw przyjmowane są Wydziale Informacji Sądowej najpóźniej w dniu poprzedzającym wgląd do żądanych akt sprawy.

Osoby zamawiające wgląd do akt spraw powinny podać sygnaturę akt oraz określić swój status prawny w danym postępowaniu w celu weryfikacji dostępu do akt dołączonych m.in. z wniosku o prawo pomocy bądź objętych tajemnicą skarbową.

Akta spraw będą wydawane na podstawie:

- zarządzenia sędziego,
- aktualnego pełnomocnictwa (substytucji lub upoważnienia);
- ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej się do przejrzenia akt (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa).

W związku z koniecznością zachowania wymogów bezpieczeństwa związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego, w szczególności w zakresie minimalnych odstępów oraz powierzchni przypadającej na jednego użytkownika, ilość osób korzystających z Czytelni akt będzie limitowana. Akta sprawy będą udostępniane po uprzednim zamówieniu na konkretny dzień i konkretną godzinę. 

 

 

Wersja XML