Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł

Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu "Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów użytkowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (Adm.2621.4.2022)"

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 

PDFzaproszenie do składania ofert-sig.pdf
DOCXZał. 1 - formularz ofertowy.docx
XLSXzał. do formularza ofertowego 1.xlsx
DOCXZał. 2 - klauzula RODO.docx
DOCXZał. 3 - projekt umowy.docx

 

Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu "Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów użytkowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (Adm.2621.2.2022)"

PDFinformacja dotycząca rozstrzygnięcia-sig.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert Adm.2621.2.2022.pdf
DOCXZał. 1 - formularz ofertowy.docx
DOCXZał. 2 - klauzula RODO.docx
DOCXZał. 3 - projekt umowy.docx
XLSXzał. do formularza ofertowego 1.xlsx
PDFAdm.2621.2.2022 odp. na pytanie z dnia 18.01.2022.pdf

 

Wersja XML