Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan spraw

INFORMACJA za miesiąc styczeń 2022 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

96 64 42 40 9 31 25 2 118

Wydział II

242 135 103 103 8 95 82 0 274

Łącznie

338 199 145 143 17 126 107 2 392
 

INFORMACJA za miesiąc luty 2022 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

118 84 52 52 16 36 34 0 150

Wydział II

274 128 111 107 5 102 78 4 291

Łącznie

392 212 163 159 21 138 112 4 441

INFORMACJA za miesiąc marzec 2022 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

150 69 69 69 18 51 42 0 150

Wydział II

291 93 147 141 8 133 88 6 237

Łącznie

441 162 216 210 26 184 130 6 387

INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2022 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

150 39 55 55 31 24 19 0 134

Wydział II

237 112 138 138 10 128 89 0 211

Łącznie

387 151 193 193 41 152 108 0 345

INFORMACJA za miesiąc maj 2022 r.    

 

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie (ogółem
i zamknięto)

Załatwiono

Zamknięto

Pozostało na okres następny

Ogółem

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniu niejawnym

ogółem

Z tego wyrokiem

Wydział I

134 73 60 60 22 38 33 0 147

Wydział II

211 86 81 79 7 72 53 2 216

Łącznie

345 159 141 139 29 110 86 2 363

 

DOCStan spraw w roku 2021.doc
DOCStan spraw w roku 2020.doc
DOCStan spraw w roku 2019.doc
DOCStan spraw w roku 2018.doc
DOCStan spraw w roku 2017.doc
DOCXStan spraw w roku 2016.docx
DOCXStan spraw w roku 2015.docx
DOCStan spraw w roku 2014.doc
DOCStan spraw w roku 2013.doc
 DOCStan spraw w roku 2012.doc
DOCStan spraw w roku 2011.doc
DOCStan spraw w roku 2010.doc
DOCStan spraw w roku 2009.doc
DOCStan spraw w roku 2008.doc
DOCStan spraw w roku 2007
DOCstan spraw w roku 2006.doc
DOCStan spraw w roku 2005.doc
DOCStan spraw w roku 2004.doc

Wersja XML