Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan spraw

Stan spraw w roku 2019

 INFORMACJA za miesiąc styczeń 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
167
99
68
46
17
198
Wydział II
155
99
81
54
24
173
 Łącznie 
322
198
149
100
41
371

 INFORMACJA za miesiąc luty 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
198
71
73
42
20
196
Wydział II
173
101
99
74
21
175
 Łącznie 
371
172
172
116
41
371

 INFORMACJA za miesiąc marzec 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
196
78
77
31
18
197
Wydział II
175
78
93
64
29
160
 Łącznie 
371
156
170
95
47
357

 INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
197
88
65
52
8
220
Wydział II
160
97
87
59
28
170
 Łącznie 
357
185
152
111
36
390

INFORMACJA za miesiąc maj 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
220
61
84
46
23
197
Wydział II
170
87
81
55
24
176
 Łącznie 
390
148
165
101
47
373

INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
197
64
69
37
20
192
Wydział II
176
71
94
62
32
153
 Łącznie 
373
135
163
99
52
345

INFORMACJA za miesiąc lipiec 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
192
61
39
25
14
214
Wydział II
153
112
72
30
40
193
 Łącznie 
345
173
111
55
54
407

INFORMACJA za miesiąc sierpień 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
214
43
54
25
18
203
Wydział II
193
100
40
22
16
253
 Łącznie 
407
143
94
47
34
456

INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
203
71
62
34
16
212
Wydział II
253
99
87
59
25
265
 Łącznie 
456
170
149
93
41
477

INFORMACJA za miesiąc październik 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
212
65
97
44
33
180
Wydział II
265
114
120
82
37
259
 Łącznie 
477
179
217
126
70
439

INFORMACJA za miesiąc listopad 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
180
65
67
46
18
178
Wydział II
259
108
129
82
45
238
 Łącznie 
439
173
196
128
63
416

INFORMACJA za miesiąc grudzień 2019 r.    

 
 
 
 
 
 
Pozostało
z poprzedniego okresu
 
Wpłynęło
Załatwiono
 
Pozostało na okres następny
 
Łącznie
(w tym zamknięto)
 
w tym
Na rozprawie
Na posiedzeniu
niejawnym
Wydział I
178
71
39
23
16
210
Wydział II
238
174
131
88
40
281
 Łącznie 
416
245
170
111
56
491

DOCStan spraw w roku 2018.doc
DOCStan spraw w roku 2017.doc
DOCXStan spraw w roku 2016.docx
DOCXStan spraw w roku 2015.docx
DOCStan spraw w roku 2014.doc
DOCStan spraw w roku 2013.doc
 DOCStan spraw w roku 2012.doc
DOCStan spraw w roku 2011.doc
DOCStan spraw w roku 2010.doc
DOCStan spraw w roku 2009.doc
DOCStan spraw w roku 2008.doc
DOCStan spraw w roku 2007
DOCstan spraw w roku 2006.doc
DOCStan spraw w roku 2005.doc
DOCStan spraw w roku 2004.doc

 

 

Wersja XML