Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

 


Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

 Na podstawie Zarządzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w sekretariatach sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

- repertoria;

- zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.;

- skorowidze alfabetyczno-numerowe;

- księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.


 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 23-06-2004

 

 

Wersja XML