Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta zgłoszenia kandydata

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M. P. z dnia 8 maja 2020 r., poz. 398).

PDFObwieszczenie WSA w Olsztynie M2020000039801 .pdf

 

Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190) - art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Wersja XML