Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na systematyczne dostarczanie prasy polskiej w formie papierowej do siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
PDFWSA w Olsztynie zaproszenie do składania ofert.pdf
ODTzał 1 wykaz prasy.odt
DOCXzał 1a formularz cen jednostkowych.docx
DOCXzał 2 oferta.docx
DOCXzał 3 istotne postanowienia umowy.docx

 

Ogłoszenie zapytania "Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie"


PDFzaproszenie do składania ofert.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFwyjaśnienie.pdf

PDFodpowiedź na pismo.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML