Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawczość finansowa

PDFSprawozdanie finansowe WSA w Olsztynie 2018 r..pdf

PDFSprawozdanie finansowe WSA w Olsztynie 2019 r.pdf

Rok 2020

PDFBilans 2020.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2020.pdf

Rok 2021

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Wersja XML